LARPy historyczne

LARPy historyczne

Od 2009 roku zrealizowaliśmy następujące projekty wykorzystujące metodę LARP (Live Action Role Playing):

GALICYJSKIE LOSY
2014 r.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Małopolskiego Instytutu Kultury w ramach programu 100 – lecie Wielkiej Wojny. Wartość dofinansowania: 4700 zł

Projekt był naszym wkładem w upamiętnienie wydarzeń związanych z 100 rocznicą wybuchu Wielkiej Wojny jaka przypadała w 2014 r. Projekt wykorzystywał metodę LARPów, które łączą zalety gry symulacyjnej, fabularnej oraz szkolnej dramy. Od maja do października licealiści z 7 małopolskich szkół (ponad 300 osób) wcieliło się w role galicyjskich ziemian, przedsiębiorców, przedstawicieli inteligencji i wojskowych, a także działaczy organizacji strzeleckich, duchownych, rewolucjonistów czy urzędników administracji austro-węgierskiej. Projekt składał się z 3 etapów, do których przechodzili najlepsi uczniowie. Kolejne spotkania związane były z wydarzeniami lat 1914-1919.

LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014

TEATRALNE GRY FABULARNE W NAUCZANIU SZKOLNYM
2013 r.

Stowarzyszenie współpracowało w ramach tego projektu z dr Michałem Mochockim oraz wydawnictwem Nowa Era. W ciągu kilku tygodni członkowie stowarzyszenia przeprowadzili 7 LARPów historycznych w krakowskich liceach, których scenariusz związany był z wydarzeniami poprzedzającymi wybuch Powstania Kościuszkowskiego. Uczniowie wcielali się w role przywódców stronnictwa powstańczego, byłych konfederatów barskich a nawet zwolenników rosyjskiej interwencji. Rozgrywka miała na celu nie tylko symulację przebiegu konspiracyjnego spotkania w warszawskiej kamienicy, ale przede wszystkim skonfrontowanie poglądów politycznych i społecznych, jakimi legitymowali się nasi rodacy przed ponad dwoma wiekami.

Projekt DEMOkracja
2012 r.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Grantu Szwajcarskiego. Wartość dofinansowania: 112 500 zł

Projekt DEMOkracja był największym samodzielnym projektem realizowanym przez Stowarzyszenie. W 2012 r. wzięło w nim udział ponad 1100 uczniów ze szkół gimnazjalnych z całej małopolski. Projekt składał się z 3 etapów, w którym łącznie przeprowadzono 189 godzin zajęć. Fabuła projektu związana była z historią rokoszu Zebrzydowskiego z lat 1606-1609. Uczniowie odtwarzali tym razem postacie szlacheckich posłów, którzy zgromadzili się na sejmiku ziemskim.

LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012

Każda klasa – a było ich 56 – odtwarzała sejmik innej ziemi Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ponadto niektóre szkoły odtwarzały posłów popierających rokosz, inne zaś wiernie trwały wiernie przy królu. Sami uczniowie wybierali swoich przedstawicieli, którzy w II etapie trafiali na obrady sejmiku prowincjonalnego, gromadzącego laureatów z danej gminy. Finał natomiast symulował obrady sejmu walnego, w którym oprócz uczniów wzięli udział członkowie grup rekonstrukcyjnych w roli senatorów. Finałowe spotkanie zostało wzbogacone o dwa panele dyskusyjne, w którym wzięli eksperci z zakresu historii staropolskiej demokracji oraz przedstawiciele młodzieżowych organizacji pozarządowych. Wszystko po to, by uwypuklić staropolskie dziedzictwo jakim jest oddolna inicjatywa i zaangażowanie obywateli w politykę swego regionu i państwa. W ramach projektu stworzyliśmy i wydaliśmy grę planszową „Konsensus” w nakładzie 800 sztuk.

PRZESZŁOŚĆ ZOBOWIĄZUJE – SEJMIK SIEDEMNASTOWIECZNY WZOREM DLA WSPÓŁCZESNYCH POSTAW OBYWATELSKICH
2010 r.

Projekt realizowany w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Projekt wykorzystywał metodę LARP. Podczas zajęć uczniowie myślenickich liceów wcielali się w role szlacheckich posłów, którzy debatowali nad kondycją Rzeczypospolitej i starali się przekonać pozostałych przedstawicieli stanu szlacheckiego do swoich poglądów. Ponadto w maju 2010 r. został zrealizowany w Raciechowicach obóz historyczny, który nawiązywał do obozów rozbijanych przez gromadzącą się na sejm walny lub elekcyjny szlachtę.