Edukacja

Obszary działalności edukacyjnej

Jednym z najważniejszych celów jakie przyświecają naszemu stowarzyszeniu jest opracowywanie i upowszechnianie nowoczesnych metod nauki historii. Członkom naszej grupy zależy na tym, by pasją do historii zarażać kolejne pokolenia. Wykorzystujemy do tego różnorodne narzędzia – lekcje żywej historii, larpy edukacyjne, gry planszowe oraz aplikacje internetowe – wszystko po to, by opowiadać o dziejach w atrakcyjny i mądry sposób.
Poniższe sekcje zapoznają Państwa z naszymi dotychczasowymi projektami edukacyjnymi:

Oprócz bezpośredniej pracy z młodzieżą, staramy się również popularyzować nasze metody w gronie nauczycieli. Dlatego też relacje z naszych projektów publikujemy na łamach prasy oraz portali Internetowych. Bierzemy również udział w konferencjach metodologicznych oraz tych, poświęconych popularyzacji historii. Wszystko po to, by nasze doświadczenie posłużyło kolejnym pedagogom.

Rok 2014:
Referat “Larp historyczny jako szkolna metoda opowieści o dziejach” na konferencji metodologicznej Nauczyciele na Polach Chwały w Niepołomicach.

Rok 2013:
Referat “Projekt DEMOkracja” na konferencji larpowej KoLa 2013 we Wrocławiu.

Rok 2012:
Referat “Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej, jako przykład realizacji działań promujących historię” na konferencji naukowej Historia w Mediach organizowanej przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.