LARPy historyczne

LARPy historyczne

Od 2009 roku zrealizowaliśmy poniższe projekty wykorzystujące metodę LARP (Live Action Role Playing)


BARSKA: Zawiąż Konfederację
2018 r

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
Wartość dofinansowania: 48000 zł

Projekt realizowany był w związku z 250 rocznicą zawiązania Konfederacji Barskiej. Składał się z dwóch etapów a jego odbiorcami było ok. 200 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z Biecza, Gorlic i Starego Sącza. Podczas pierwszego etapu każda z 6 klas wzięła udział w 2-godzinnych warsztatach poświęconych obyczajowości XVIII-wieku oraz 3—godzinnym larpie, którego scenariusz związany był z lokalną historią konfederatów.

Finałowe spotkanie miało miejsce w dniach 8-9 grudnia w Kasztelu w Szymbarku, w którym pojawiło się 40 laureatów oraz ponad 20 animatorów. Pierwszego dnia zrealizowane zostały warsztaty teatralne, taneczne, szermiercze oraz językowe, na których uczestnicy nabyli umiejętności pozwalające im lepiej wcielać się w postacie odgrywane na larpie następnego dnia.

Finałowy larp – „Patria czy partia?” – toczył się przez 6 godzin na terenie Kasztelu i w okolicznych zabudowaniach. Uczestnicy debatowali nad dalszymi losami konfederacji, negocjowali z posłami z Francji i Turcji, przygotowywali zasadzkę na rosyjskiego generała, uczestniczyli w masońskich rytuałach, pojedynkowali się, tańczyli i wznosili toasty podczas staropolskiej uczty. Wszyscy uczestnicy występowali w kostiumach z XVIII wieku.

Partnerami projektu było Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Biblioteka Biecz, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu, Zespół Corona Florum, Teatr Walki oraz CHOREA ANTIQUA - Zespół Tańca Historycznego.

LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018
LARP - BARSKA: Zawiąż Konfederację - 2018

Materiały do pobrania: część 1

CZARNE ZŁOTO
2017 r

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
Wartość dofinansowania: 18000 zł

Projekt miał na celu przybliżyć historię galicyjskiej gorączki naftowej z przełomu XIX i XX wieku. Uczestnicy ośmiu klas gimnazjalnych z Gorlic wykorzystując metodę LARP wcielali się w role arystokracji, ziemian, kapitalistów, inżynierów, bankierów, robotników i chłopów, którzy starali się zrealizować swoje wielkie marzenia.

LARP Czarne Złoto - 2017
LARP Czarne Złoto - 2017
LARP Czarne Złoto - 2017
LARP Czarne Złoto - 2017
LARP Czarne Złoto - 2017
LARP Czarne Złoto - 2017
LARP Czarne Złoto - 2017
LARP Czarne Złoto - 2017
LARP Czarne Złoto - 2017
LARP Czarne Złoto - 2017
LARP Czarne Złoto - 2017
LARP Czarne Złoto - 2017
LARP Czarne Złoto - 2017
LARP Czarne Złoto - 2017

Podczas LARPów powstawały (i nierzadko bankrutowały) kopalnie, budowano linie kolejowe, zakładano partie polityczne i prowadzono kampanie wyborcze. Projekt był więc nie tylko lekcją historii, ale i przedsiębiorczości, a dzięki wykorzystaniu metody LARP pozwolił kształtować kompetencje społeczne. Zrealizowano łącznie 27 godzin LARPów historycznych i 6 godzin warsztatów z tworzenia scenariuszy LARPowych. Partnerem projektu była Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach i Gmina Gorlice.

Materiały do pobrania: scenariusze, materiały dodatkowe i prezentacje: część 1, część 2, część 3

GALICYJSKIE LOSY
2014 r

Projekt realizowany dzięki wsparciu Małopolskiego Instytutu Kultury w ramach programu 100 – lecie Wielkiej Wojny. Wartość dofinansowania: 4700 zł

Projekt był naszym wkładem w upamiętnienie wydarzeń związanych z 100 rocznicą wybuchu Wielkiej Wojny jaka przypadała w 2014 r. Projekt wykorzystywał metodę LARPów, które łączą zalety gry symulacyjnej, fabularnej oraz szkolnej dramy. Od maja do października licealiści z 7 małopolskich szkół (ponad 300 osób) wcieliło się w role galicyjskich ziemian, przedsiębiorców, przedstawicieli inteligencji i wojskowych, a także działaczy organizacji strzeleckich, duchownych, rewolucjonistów czy urzędników administracji austro-węgierskiej. Projekt składał się z 3 etapów, do których przechodzili najlepsi uczniowie. Kolejne spotkania związane były z wydarzeniami lat 1914-1919.

LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014
LARP Galicyjskie losy - 2014

TEATRALNE GRY FABULARNE W NAUCZANIU SZKOLNYM
2013 r

Stowarzyszenie współpracowało w ramach tego projektu z dr Michałem Mochockim oraz wydawnictwem Nowa Era. W ciągu kilku tygodni członkowie stowarzyszenia przeprowadzili 7 LARPów historycznych w krakowskich liceach, których scenariusz związany był z wydarzeniami poprzedzającymi wybuch Powstania Kościuszkowskiego. Uczniowie wcielali się w role przywódców stronnictwa powstańczego, byłych konfederatów barskich a nawet zwolenników rosyjskiej interwencji. Rozgrywka miała na celu nie tylko symulację przebiegu konspiracyjnego spotkania w warszawskiej kamienicy, ale przede wszystkim skonfrontowanie poglądów politycznych i społecznych, jakimi legitymowali się nasi rodacy przed ponad dwoma wiekami.

Projekt DEMOkracja
2012 r

Projekt realizowany dzięki wsparciu Grantu Szwajcarskiego. Wartość dofinansowania: 112 500 zł

Projekt DEMOkracja był największym samodzielnym projektem realizowanym przez Stowarzyszenie. W 2012 r. wzięło w nim udział ponad 1100 uczniów ze szkół gimnazjalnych z całej małopolski. Projekt składał się z 3 etapów, w którym łącznie przeprowadzono 189 godzin zajęć. Fabuła projektu związana była z historią rokoszu Zebrzydowskiego z lat 1606-1609. Uczniowie odtwarzali tym razem postacie szlacheckich posłów, którzy zgromadzili się na sejmiku ziemskim.

LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012
LARP Demokracja - 2012

Każda klasa – a było ich 56 – odtwarzała sejmik innej ziemi Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ponadto niektóre szkoły odtwarzały posłów popierających rokosz, inne zaś wiernie trwały wiernie przy królu. Sami uczniowie wybierali swoich przedstawicieli, którzy w II etapie trafiali na obrady sejmiku prowincjonalnego, gromadzącego laureatów z danej gminy. Finał natomiast symulował obrady sejmu walnego, w którym oprócz uczniów wzięli udział członkowie grup rekonstrukcyjnych w roli senatorów. Finałowe spotkanie zostało wzbogacone o dwa panele dyskusyjne, w którym udział wzięli eksperci z zakresu historii staropolskiej demokracji oraz przedstawiciele młodzieżowych organizacji pozarządowych. Wszystko po to, by uwypuklić staropolskie dziedzictwo jakim jest oddolna inicjatywa i zaangażowanie obywateli w politykę swego regionu i państwa. W ramach projektu stworzyliśmy i wydaliśmy grę planszową „Konsensus” w nakładzie 800 sztuk.

PRZESZŁOŚĆ ZOBOWIĄZUJE – SEJMIK SIEDEMNASTOWIECZNY WZOREM DLA WSPÓŁCZESNYCH POSTAW OBYWATELSKICH
2010 r

Projekt realizowany w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Projekt wykorzystywał metodę LARP. Podczas zajęć uczniowie myślenickich liceów wcielali się w role szlacheckich posłów, którzy debatowali nad kondycją Rzeczypospolitej i starali się przekonać pozostałych przedstawicieli stanu szlacheckiego do swoich poglądów. Ponadto w maju 2010 r. został zrealizowany w Raciechowicach obóz historyczny, który nawiązywał do obozów rozbijanych przez gromadzącą się na sejm walny lub elekcyjny szlachtę.