Pikniki historyczne

Pikniki historyczne

Stowarzyszenie ma na swoim koncie organizację kilku wydarzeń historycznych, których głównym punktem były inscenizacje historyczne oraz pokazy rekonstruktorów.

IV Żywa Lekcja Historii w Forcie 48 „Batowice”
„Ostatnie dni Twierdzy Przemyśl”
2014 r.

Stowarzyszenie było współorganizatorem pikniku historycznego na jednym z krakowskich fortów, podczas którego zainscenizowano walki pomiędzy żołnierzami austro-węgierskimi i rosyjskimi z okresu pierwszej wojny światowej. Stowarzyszenie w całości odpowiadało za zorganizowanie widowiska, zaproszenie gości i stworzenie jego scenariusza. W inscenizacji wzięło udział ponad 50 osób z grup rekonstrukcyjnych z całej Polski. Zapraszamy również do zapoznania się z filmem z bitwy.

Ostatnie dni Twierdzy Przemyśl - 2014
Ostatnie dni Twierdzy Przemyśl - 2014
Ostatnie dni Twierdzy Przemyśl - 2014
Ostatnie dni Twierdzy Przemyśl - 2014
Ostatnie dni Twierdzy Przemyśl - 2014
Ostatnie dni Twierdzy Przemyśl - 2014
Ostatnie dni Twierdzy Przemyśl - 2014
Ostatnie dni Twierdzy Przemyśl - 2014

Piknik historyczny na zamku w Tenczynku
2011 r.

Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r
Piknik historyczny na zamku w Tenczynku - 2011 r

Stowarzyszenie współorganizowało wraz ze stowarzyszeniem Ratuj Tenczyn oraz Zakonem Sokoła piknik, w ramach którego zorganizowało przemarsz rekonstrukcyjny oraz inscenizację bitwy z XVII wieku. Na zaproszenie stowarzyszenia pod murami zamku pojawiło się kilka małopolskich grup.

Kościelniki – inne oblicze Huty
2010 r.

Wraz z Zaciężną Rotą Piechoty Polskiej, Regimentem Króla Jegomości, Stowarzyszeniem Stanica oraz Fundacją Muzeum Wojciecha Weissa zrekonstruowaliśmy w przypałacowym ogrodzie w Kościlenikach obóz oraz potyczkę wojsk. Widzowie wzięli udział w warsztatach historycznych. Dopełnieniem projektu były warsztaty fotograficzne i dziennikarskie dokumentujące projekt.

Kościelniki – inne oblicze Huty - 2010 r
Kościelniki – inne oblicze Huty - 2010 r
Kościelniki – inne oblicze Huty - 2010 r
Kościelniki – inne oblicze Huty - 2010 r
Kościelniki – inne oblicze Huty - 2010 r
Kościelniki – inne oblicze Huty - 2010 r

Nowy zaciąg Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
2009 r.

Nowy zaciąg Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu - 2009 r
Nowy zaciąg Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu - 2009 r

Stowarzyszenie zrealizowało projekt kulturalny Nowy zaciąg Stanisława Lubomirskiego we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Nowy Wiśnicz. Odtworzony został m.in. historyczny obóz wojskowy z możliwością zwiedzania oraz potyczka wojsk pospolitego ruszenia.

Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Sportach Dawnych w Nowym Wiśniczu
2009 r.

Stowarzyszenie współorganizowało Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Sportach Dawnych we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Nowy Wiśnicz oraz firmą Terra Felix. W ramach współpracy odpowiadało ono częściowo za przygotowanie programu oraz w całości za koordynację przebiegu zawodów, dopuszczenie zawodników do udziału w turnieju, przeprowadzenie zawodów i realizację towarzyszącego programu edukacyjnego. Impreza została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego.

Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Sportach Dawnych w Nowym Wiśniczu - 2009 r
Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Sportach Dawnych w Nowym Wiśniczu - 2009 r
Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Sportach Dawnych w Nowym Wiśniczu - 2009 r
Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Sportach Dawnych w Nowym Wiśniczu - 2009 r
Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Sportach Dawnych w Nowym Wiśniczu - 2009 r

Turnieje łucznictwa historycznego
2009 r.

Stowarzyszenie zorganizowało Cykl Turniejów Łucznictwa Historycznego w małopolskich gminach we współpracy z lokalnymi samorządami, firmami i instytucjami kultury (Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Urząd Miasta i Gminy Wadowice, Centrum Kultury w Gdowie, Urząd Gminy Liszki, Urząd Miasta i Gminy Dobczyce, Firma Terra Felix, Firma ŁukBis), podczas których odbyły się pokazy historyczne grupy rekonstrukcyjnej działającej w jego ramach, odtwarzającej obyczaje i kulturę materialną XVII-wiecznej szlachty polskiej. Celem projektu była popularyzacja historii i kultury Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz łucznictwa historycznego.