Powstanie Styczniowe

Partia Powstańcza Apolinarego Kurowskiego

Oddziały powstańcze z 1863 roku

Sekcja powstania styczniowego powstała na początku 2013 r. w związku z przypadającą wówczas 150 rocznicą wybuchu insurekcji. Członkowie sekcji biorą udział zarówno w inscenizacjach historycznych, projektach edukacyjnych jak i pokazach gry karcianej "Rok 1863".

Sekcja ma na celu odtworzenie kilku sylwetek żołnierzy z partii Apolinarego Kurowskiego, która na początku 1863 r. operowała na terenie południowej części guberni radomskiej. Na jej czele dokonał brawurowego ataku na dworzec kolejowy w Sosnowcu, opanował Olkusz, a także założył obóz powstańczy w Ojcowie. W ciągu kilku tygodni jego funkcjonowania oddział powiększył się do prawie 2000 ludzi, w dużej części złożonej z mieszkańców Galicji. W skład partii Kurowskiego wchodzili kosynierzy, strzelcy, kawaleria, a także oddział Żuawów Śmierci Franciszka Rochebruna. Przeciwko Kurowskiemu w połowie lutego Rosjanie wysłali silne kolumny wojska.

Strzelcy pod Zduńską Wolą, fot. Paweł Kurzawski
Pod Panasówką
Naprzeciw 9 roty pułku smoleńskiego
Pod Golczowicami
Bitwa pod Krzykawką
Partia powstańcza, Żywa Lekcja Historii na forcie Batowice
Partia powstańcza, Żywa Lekcja Historii na forcie Batowice
Na polu bitwy pod Ignacewem
Pomnik na polu bitwy pod Krzykawką
Inscenizacja w Golczowicach
Zabrany w plen, fot. paweł Kurzawski
logo

Chcąc wykorzystać sytuację, Kurowski postanowił zdobyć opuszczony Miechów i przebić się w kierunku oddziału Mariana Langiewicza. Nieoczekiwanie miasto powiatowe zostało jednak wzmocnione posiłkami, a powstańcy nie wykorzystali elementu zaskoczenia. Na ulicach Miechowa 17 lutego 1863 r. rozegrał się jeden z najtragiczniejszych epizodów całego powstania. W walce zginęło ok. 200 powstańców a partia przestała istnieć. Prawie rok później Apolinary Kurowski po raz drugi poprowadził oddział z Galicji przeciwko Moskalom. Tym razem został pobity pod Opatowem. Żołnierze tej partii w dużej części kontynuowali jednak walkę pod rozkazami innych dowódców.

Członkowie sekcji odtworzyli obecnie sylwetki strzelców oraz kosynierów. Na wyposażeniu znajduje się m.in. karabin kapiszonowy Kentucky oraz zestaw kos, a także kilka sztuk mundurów. Odtwarzając stroje powstańcze opieramy się w pierwszej kolejności na fotografiach wykonanych w polu oraz w zakładach.

W 2013 r. wzięliśmy udział w ok. 10 inscenizacjach historycznych, nie opuszczając żadnej większej bitwy (m.in. Panasówka, Ignacewo, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, Wąsosz). W roku 2015 planujemy odwiedzić kilka powstańczych pól bitew, a także zorganizować własny przemarsz śladem partii Kurowskiego na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Sekcja aktywnie współpracuje z grupą GRH 9 rota 1863, najlepszą jednostką odtwarzającą armię carską z okresu powstania styczniowego.

fot. Studio Bad Idea
fot. Studio Bad Idea
fot. Studio Bad Idea
fot. Studio Bad Idea
fot. Studio Bad Idea