6 larpów historycznych w Gorlicach, Bieczu i Starym Sączu z okazji 250-lecia konfederacji barskiej. Finał w kasztelu w Szymbarku.

O PROJEKCIE

BARSKA: Zawiąż Konfederację! to piąty duży projekt larpowy realizowany przez stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej. Tym razem wraz z młodzieżą z powiatu gorlickiego i sądeckiego przeniesiemy się w burzliwy okres konfederacji barskiej, zawiązanej dokładnie 250 lat temu. Projekt składa się z dwóch głównych etapów. W pierwszym z nich ok. 200 uczniów weźmie udział w spotkaniu badawczym i larpie, który wprowadzi uczestników w realia polityczne i społeczne połowy XVIII wieku. Wcielą się oni w sejmikowych mówców, zręcznych intrygantów, niezrównanych szermierzy lub amantów, którzy prowadzą polityczną grę szepcząc czułe słówka.

Następnie na początku grudnia 40 najlepszych uczniów weźmie udział w finałowym, dwudniowym larpie w Kasztelu w Szymbarku. Pierwszego dnia w ramach atrakcyjnych warsztatów poznają oni podstawy francuskich i staropolskich tańców, szermierki szablą i szpadą, dworskich manier oraz gier towarzyskich. Drugiego dnia wszystkie swoje nowo nabyte umiejętności wykorzystają podczas całodniowej rozgrywki. Na czas zabawy uczestnicy dostaną stroje z epoki oraz wezmą udział w staropolskiej uczcie, do której przygrywać będzie muzyczny kwartet

EDU-LARPY

Edu-larpy to inaczej larpy edukacyjne. Czym zaś jest larp? Słowo to powstało jako skrót od angielskiego określenia: Live Action Role Playing i oznacza grę fabularną opartą na improwizacji. Organizatorzy larpa przygotowują scenariusz zabawy, określając czas i miejsce akcji oraz listę postaci, w które wcielać się będą uczestnicy. Zazwyczaj centralnym wątkiem larpa jest konflikt, który angażuje wszystkich uczestników. Może to być spór wrogich stronnictw lub też rywalizacja bohaterów o stanowisko. Uczestnicy sami decydują, jak potoczą się losy odgrywanych postaci. Mogą prowadzić negocjacje, wygłaszać płomienne przemowy lub posłużyć się szantażem. Dobrzy gracze nie tylko zabiegają o realizację celów swoich postaci, ale przede wszystkim starają się teatralnie oddać jej charakter i sposób bycia.

Larp o tematyce historycznej to doskonałe narzędzie edukacyjne. Zaangażowanie w losy odgrywanej postaci wyzwala emocje, co – zgodnie z najnowszymi odkryciami neurodydaktyki – sprzyja efektywniejszej nauce i rozbudza indywidualną motywację do poznawania przeszłości. Podczas dobrze przygotowanego edu-larpa uczestnik nabywa nową wiedzę o faktach, ale przede wszystkim zostaje postawiony w sytuacji problemowej, w której poznane informacje może praktycznie wykorzystać. Historia przeżyta to coś znacznie więcej, niż lekcja z podręcznika.

Edu-larp to także trening umiejętności kluczowych i kompetencji społecznych, takich jak umiejętność pracy w grupie, negocjacji, analizy ryzyka, gromadzenia i weryfikacji informacji czy publicznego przemawiania. Jest więc narzędziem wspierającym ogólnohumanistyczny rozwój

NASI PARTNERZY

Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

Biblioteka Biecz

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

Zespół Corona Florum


Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra"

Pospolite Ruszenie

Oświecenia 33/66

31-636 Kraków

KRS: 0000327745

NIP: 6812002914

REGON: 120914626

kontakt@pospoliteruszenie.net

660 730 930  

Skip to content