ENR nowe rozdanie

PROJEKT

EUROPA: Nowe Rozdanie 1989-2019 to projekt edukacyjny skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych. Tematyka działań ma charakter interdyscyplinarny. Wydarzenia i procesy ostatnich dekad ukształtowały nasz obecny świat. Ich poznanie jest kluczowe dla zrozumienia rzeczywistości geopolitycznej przez młodych ludzi – obywateli Europy. W ramach projektu ostatnie 30 lat Starego Kontynentu przedstawione zostanie z perspektywy historycznej, politycznej, ekonomicznej i społecznej.

O najnowszej historii Europy opowiadamy za pomocą unikatowej, autorskiej planszowej gry symulacyjnej. Natomiast o najbliższej przyszłości rozmawiamy z uczniami podczas debat oksfordzkich

Przede wszystkim wspieramy politykę młodzieżową, zbieramy uczniowskie rekomendacje dotyczące nowoczesnej edukacji i tego, jakimi narzędziami powinna być wspierana.

 

Do PObrania

Wielka symulacyjna gra geopolityczna w wersji print-and-play, czyli do samodzielnego wydruku. 

Opracowanie powstałe na bazie konsultacji z młodzieżą i uczniowskich ankiet dotyczące wykorzystania gier w polskiej edukacji 

 

CELE PROJEKTU

zwiększenie wpływu młodzieży na nowoczesną edukację (polityka młodzieżowa)

wzrost obywatelskiego zaangażowania w skali krajowej i kontynentalnej

przybliżenie młodzieży problematyki europejskiej

wzmocnienie umiejętności krytycznego myślenia

GRA SYMULACYJNA

EUROPA: Nowe Rozdanie 1989-2019 to projekt edukacyjny skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych. Tematyka działań ma charakter interdyscyplinarny. Wydarzenia i procesy ostatnich dekad ukształtowały nasz obecny świat. Ich poznanie jest kluczowe dla zrozumienia rzeczywistości geopolitycznej przez młodych ludzi – obywateli Europy. W ramach projektu ostatnie 30 lat Starego Kontynentu przedstawione zostanie z perspektywy historycznej, politycznej, ekonomicznej i społecznej.

O najnowszej historii Europy opowiadamy za pomocą unikatowej, autorskiej planszowej gry symulacyjnej. Natomiast o najbliższej przyszłości rozmawiamy z uczniami podczas debat oksfordzkich

Przede wszystkim wspieramy politykę młodzieżową, zbieramy uczniowskie rekomendacje dotyczące nowoczesnej edukacji i tego, jakimi narzędziami powinna być wspierana.

O DEBATACH OKSFORDZKICH

Kolejnego dnia po rozgrywce w grę symulacyjną, uczestnicy wezmą udział w profesjonalnej debacie oksfordzkiej. O ile gra poświęcona była historii ostatnich 30 lat na Starym Kontynencie, o tyle temat debaty związany będzie z przyszłością –  najbliższymi trzema dekadami. 

Celem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatujący podzieleni są przeciwników tezy oraz jej obrońców. Pozostała część uczestników zajmuje miejsca dla niezdecydowanej publiczności. Wszystkim przewodniczy marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Na zakończenie debaty publiczność będzie mogła zabrać głos oraz opowiedzieć się po jednej ze stron. 

Debaty w projekcie poprowadzą doświadczeni eksperci z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Właściwą debatę poprzedzą warsztaty.

FINAŁ

21 - 22 czerwca 2022

Laureaci 12 spotkań zostaną zaproszeni do Krakowa na finał projektu. Najlepsi uczestnicy rozgrywek i debat wezmą udział w spotkaniu z decydentami i ekspertami. Spotkanie będzie okazją do wymiany myśli, pomysłów, potrzeb i refleksji m.in. na temat polityki młodzieżowej. Jednym z jej aspektów jest edukacja szkolna. Ta zaś może wkrótce potrzebować zasadniczych reform. Nowoczesna szkoła to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale i wykorzystanie jej w praktyce. To także podejście interdyscyplinarne, problemowe i angażujące emocje. W trend wpisują się zarówno gry symulacyjne, jak i debaty. Podczas finału laureaci będą mieli więc okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami z osobami, które mogą mieć wpływ na kształt europejskiej oświaty. Zaś sami eksperci zobaczą na własne oczy – podczas decydującej rozgrywki – jak w praktyce wygląda edukacja z wykorzystaniem symulacji i jakie efekty może przynosić. 

DZIAŁANIA

zima 2019 - jesień 2020

projektujemy autorską grę symulacyjną i tworzymy scenariusze debat

jesień 2021 - wiosna 2022

prowadzimy dwudniowe seminaria (rozgrywki i debaty) w 12  szkołach i uczelniach na południu Polski 

zima - wiosna 2022

prowadzimy konsultacje z uczestnikami, zbieramy rekomendacje uczniowskie, tworzymy raport edukacyjny

 

21-22 czerwca 2022

zapraszamy na finałowe spotkanie z decydentami i ekspertami w Krakowie

 

UCZESTNICY

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
Zespół Szkół w Świątnikach Górnych
IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu
Liceum Ogólnokształcące w Miechowie
Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu i Liceum Ogólnokształcące w Bieczu
Zespół Szkół nr 1 w Bochni
XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach i Liceum In Altum w Katowicach 
IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku i Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz
Zespół Szkół im ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

O STOWARZYSZENIU

Organizatorem projektu jest stowarzyszenie Pospolite RuszenieMisją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zachowania i propagowania dziedzictwa I Rzeczpospolitej. Nasze przedsięwzięcia kierujemy do przedstawicieli wszystkich narodów niegdyś tworzących to unikatowe w skali europejskiej państwo. Zrzeszamy kilkudziesięciu członków, w tym historyków, archeologów, edukatorów kultury, animatorów – zarówno zawodowych badaczy i nauczycieli, jak i amatorów-pasjonatów. 

Ale nie tylko.

Pracując od blisko 15 lat z młodzieżą zauważaliśmy, że stosunkowo mało działań wykorzystujących innowacyjne metody nauczania poświęconych jest historii najnowszej oraz przyszłości. Docierały do nas sygnały i pomysły na wykorzystanie naszego doświadczenia z zakresu projektowania złożonych gier. Postanowiliśmy wyjść im naprzeciw i odpowiedzieć na sugestie młodych obywateli.  

PARTNERZY

Pospolite Ruszenie

Oświecenia 33/66

31-636 Kraków

KRS: 0000327745

NIP: 6812002914

REGON: 120914626

kontakt@pospoliteruszenie.net

660 730 930  

Skip to content