gloria victis

Gloria Victis

warsztaty tworzenia gier o powstaniu styczniowym

Projekt ma na celu ukazanie ogromnego zasięgu powstania styczniowego – zarówno pod względem geograficznym, jak i narodowościowym. Przybliża starcia, dowódców i uczestników z terenów dzisiejszej Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz uwypukla udział w powstaniu przedstawicieli tychże narodów. 

Projekt realizowany jest w 3 miejscowościach na terenie 3 województw – łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. W każdej miejscowości przeprowadzone zostaną dwudniowe warsztaty historyczno-projektanckie oraz jednodniowe rozgrywki. Uczestnikami warsztatów będzie młodzież (15-25 lat).

Podczas warsztatów uczestnicy przygotują scenariusze do gry wielkoformatowej poświęcone lokalnym bitwom z lat 1863-64. Scenariusze te będzie można rozegrać z wykorzystaniem gry przygotowanej na potrzeby scenariusza. W warsztatach weźmie udział ok. 40 uczestników, a podczas rozgrywek ok. 120 osób.

Partnerami projektu są:

Muzeum Pałac Saski w Kutnie

Dom Pracy Twórczej “Bajka” w Łaskarzewie

Ośrodek „Pogranicze sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

Zespół Szkół nr 1 im. „Szarych Szeregów” w Łaskarzewie
 
 

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

PARTNERZY

Pospolite Ruszenie

Oświecenia 33/66

31-636 Kraków

KRS: 0000327745

NIP: 6812002914

REGON: 120914626

kontakt@pospoliteruszenie.net

660 730 930  

Skip to content