Projekt edukacyjny

Władaj słowem jak Żółkiewski

W Roku Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, obchodzonym w 2020 roku w 400. rocznicę jego śmierci, zrealizowaliśmy projekt, który przybliżał odbiorcom piękno i bogactwo staropolskiego języka. Inspiracją do tego były pisma, mowy i listy hetmana, które w niezwykle poruszający sposób prezentują odważnego wodza, zręcznego polityka i wrażliwego człowieka. 

Projekt polegał na opracowaniu autorskiego scenariusza spotkań, które składały się z 2-godzinnych warsztatów retoryczno-językowych oraz 3-godzinnych inscenizacji sejmowych realizowanych w formie prostych larpów. W październiku 2020 r. przeprowadziliśmy 12 spotkań dla blisko 300 osób – uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dorosłych i seniorów. 

Gospodarzami spotkań byli m.in.: 

Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach i Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach 

Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Fundacja Banici Zamojscy, Zamość

Park Miniatur kresowych Archipelagu Roztocze 

Muzeum Kresów w Lubaczowie, Zespół cerkiewny w Radrużu 

Szkoła Podstawowa nr 19 w Białymstoku 

Szkoła Podstawowa nr 10 w Białymstoku

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu

Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach 

Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu 

 

Partnerem w projekcie było Krakowskie Stowarzyszenie Mówców a wśród ekspertów znalazł się prof. Jacek Kowalski i dr Michał Mochocki.

W 2021 roku, w ramach obchodów 400. rocznicy śmierci hetmana Jana Karola Chodkiewicza, kontynuujemy projekt pod nazwą “Władaj słowem jak Chodkiewicz”

CYTATY

MĄDROŚCI PRZODKÓW

Dobrze miłować sąsiada; lepiej wszytkie, którzy w mieście jednym są, a pogotowiu jeszcze lepiej wszytkie obywatele królestwa tego, gdy im dobrego co czynim abo dla nich co cierpim.
Piotr Skarga
JEZUITA
Serce miłością albo nienawiścią pałające przeciw komu, prawdy poznać nie może.
Andrzej Frycz Modrzewski
PIsarz
Ty uchodź, na lepsze czasy dla Rzeczypospolitej czekaj, a ja tu nieprzyjacielowi drogę do Ojczyzny swym tułowiem zawalę.
Stanisław Żółkiewski
HETMAN
[o Marcinie Kromerze] …objawił nas światu, co za lud jesteśmy ludziom obcym ukazał. Mniemali przedtem postronni ludzie, aby Polonia była miasto jakieś, tak jak Bononia we Włoszech….
Stanisław Orzechowski
Pisarz

Przydatne linki

Poznaj najlepsze fragmenty staropolskiej literatury

Miły wójcie, cóż się dzieje, Aboć się ten ksiądz z nas śmieje! Mało śpiewa, wszytko dzwoni, Msza nie była jako…

Królowi hymn możnemu śpiewajmy, Kameny! Bogu naprzód: bez Boga nic nie godno ceny: On stworzył, on sprawuje, on oświeca tego Żywotem, szczęściem, sławą: król sam zna samego…

Zjachaliście się w imię Pańskie na opatrowanie niebezpieczności Koronnych, abyście to, co się do upadku nachyliło, podparli; co się skaziło, naprawili; co się zraniło, zleczyli; co się rozwiązało, spoili…

Była przypowieść u Grekow: tak żyj, jakoby tego nikt nie uczuł, żeś był na świecie. Którą przypowieść Plutarch szkaluje, i gani, a wywodzi, iż nikomu w tej ciemności żyć nic przystoi…

I. Dzieje wojny chocimskiej. Polskę uważali Turcy od czasów Batorowych za hołdownika, ale bardzo niesfornego…

Moja nadobna dzieweczko, moje kochanie!…

Pospolite Ruszenie

Oświecenia 33/66

31-636 Kraków

KRS: 0000327745

NIP: 6812002914

REGON: 120914626

kontakt@pospoliteruszenie.net

660 730 930  

Skip to content